APOLLO Aspire 4G

หมวดหมู่:

รายละเอียด

ออกแบบในยุโรป ผลิตสำหรับประเทศไทย/อาเซี่ยน

  • สมรรถนะบนถนนแห้งที่เหนือกว่า
  • ยึดเกาะดีเยี่ยมและมีเสถียรภาพแม้บนถนนเปียก
  • ความเที่ยงตรงในการขับขี่ สัมผัสกับพื้นถนนอย่างสม่ำเสมอ
  • ลดเสียงรบกวนตลอดอายุการใช้งาน
ขนาดยางดัชนีโหลดชนิด
205/45/R16TL
205/55/R1691/WTL
215/45/R1791TL
215/50/R1795TL
215/55/R1697TL
215/55/R1794TL
215/55/R1794/WTL
225/40/R1892TL
225/45/R1794TL
225/50/R1798TL
225/55/R1699TL
225/55/R1695TL
225/55/R17101TL
235/35/R1991TL
235/40/R1895TL
235/45/R1898TL
245/45/R1799TL
245/45/R18100TL
255/35/R1996TL